image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

Selectiefase

Op basis van de resultaten uit de definitiefase wordt er een Request For Information (RFI) verstuurd naar de potentiële leveranciers uit de Long-list.

Met behulp van de selectietechniek Kesselring zal er een selectie worden gemaakt van een 3-tal leveranciers. Deze leveranciers worden in de gelegenheid gesteld een presentatie van hun systeem te verzorgen. Hierbij zal worden aangegeven welke thema’s aan de orde moeten komen.

De algemene presentaties zal moeten resulteren in een 2-tal systemen, waarmee een Workshop zal worden uitgevoerd.

Doelstelling van de Workshop

Het evalueren van de PLM Systemen en in hoeverre de systemen in staat zijn te werken conform de filosofie en methodes van uw organisatie. Daarnaast is de doelstelling te komen tot een plan van aanpak m.b.t. de implementatie van het systeem.

Inhoud van de Workshop

De workshop bestaat uit twee delen:

  • De evaluatie van het systeem gebaseerd op uw bedrijfs situatie.
  • Het uitwerken en presenteren van de implementatie strategie

Evaluatie van het systeem (deel 1)

Deze fase bestaat uit de navolgende activiteiten:

  • Het uitwerken van een Use Case gericht op de wensen en eisen van uw organisatie
  • Het uitwerken van een Use Case gericht op de CAD Integratie
  • Het uitwerken van een Use Case gericht op wijzigingsbeheer en revisiemanagement
  • Het afstemmen van de standaard functionaliteit zoals deze wordt geboden door het systeem op basis van de wensen en eisen van uw organisatie
  • Het bepalen van de mogelijkheden het systeem aan te passen aan de wensen en eisen gesteld door uw organisatie welke niet door de standaard functionaliteit wordt afgedekt. Dit betreft zowel de aanpassingen van het datamodel als de processen.
  • Het doorspreken van de inhoud van de geplande implementatiefasen

Het uitwerken van de implementatie strategie (deel 2)

Het resultaat van het eerste deel van de workshop zal in een Projectplan voor de gefaseerde implementatie van het systeem moeten worden uitgewerkt.

Hierbij zal per fase moeten worden aangegeven:

  • Het aantal en de kosten van de  Licenties
  • Benodigde externe capaciteit voor installatie, aanpassingen, opleidingen van de key-users en het in productie nemen van het systeem.

Voor fase 1 van de implementatie verwachten we een gedetailleerde uitwerking,   van de resterende fasen zal een meer globale schatting moeten worden gemaakt.

 

Lees ook het vervolg over de Implementatiefase

 

Hoofdcategorie: Portfolio