image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

Inleiding

Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. IT wordt beschouwd als een hulpmiddel.
De werkwijze zoals deze door PLMConsult wordt gehanteerd is volledig gefaseerd opgezet en bestaat uit de navolgende stappen:

  • Detectiefase
  • Definitiefase
  • Selectiefase
  • Implementatiefase
  • Nazorgfase

Stappenplan

Het is niet noodzakelijk alle stappen te doorlopen. Er kan afhankelijk van de situatie worden afgeweken van deze fasering. Welke stappen zullen worden doorlopen zal worden bepaald tijdens de detectiefase. Iedere fase wordt afgesloten met een Milestone, waarin de eventuele vervolgstappen gedetailleerd worden weergegeven.


Lees ook het vervolg over de Detectiefase