image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

Definitiefase

Een informatiesysteem werkt alleen goed als het op een effectieve en efficiënte manier onderdeel uitmaakt van de bedrijfsprocessen. Sterker nog, in met name gegevensverwerkende organisaties zijn de bedrijfsprocessen en het informatiesysteem bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Een complicerende effect hierbij is dat een bedrijfsproces verbonden kan zijn met meerdere informatiesystemen. Een eerste vereiste voor een succesvolle implementatie is daarom ook een volledig en diepgaand inzicht in de bedrijfsprocessen die verbonden zijn met het informatiesysteem.

Voor het vastleggen van de bedrijfsprocessen maakt PLMConsult gebruik van de modelleringtechniek IDEF-0 methode, die uitgaat van een hiërarchie in processen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsprocessen op het hoogste niveau van de organisatie, werkprocessen op een lager niveau en op het diepste nivo van de organisatie de toepassingsspecifieke procesbeschrijvingen. Dit zijn werkprocessen die met een bepaalde bril op worden beschreven.

Naarmate er meer behoefte is aan detail, kan er dieper op het proces ingezoomd worden om de details vast te leggen en te laten zien. Op hogere niveaus komen deze details  niet naar voren. Dit komt de leesbaarheid ten goede en IDEF-0 levert over het algemeen voldoende informatie met minder papier.

Het voordeel van deze techniek is dat er snel inzicht wordt verkregen in de knelpunten, zoals deze in een organisatie optreden.

Alvorens te investeren in een informatiesysteem, kan de organisatie al voor een groot gedeelte worden gestroomlijnd.

Definitie_IDEF

Lees ook het vervolg over de Selectiefase

 

 

Hoofdcategorie: Portfolio