image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

Supplier Management! PLM of ERP?

Bedrijven gaan er steeds meer toe over producten volledig uit te besteden.

Er wordt gekeken wat de toegevoegde waarde is en in hoeverre een toeleverancier het product goedkoper kan produceren. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het produceren, maar tevens voor het ontwerpen. Ook wordt er per productgroep gekeken naar het aantal toeleveranciers. Was het in het verleden zo dat er gebruik werd gemaakt van diverse toeleveranciers, nu beperkt men het aantal leveranciers en gaat een nauwere samenwerking met hen aan.

De tijd dat een toeleverancier onder druk werd gezet om 5%-10%  korting te geven is voorbij. Belangrijker is om samen te werken en in een vroeg stadium gezamenlijk de kostprijs te reduceren, dus al tijdens het ontwerpproces.

 rol toeleveranciers

 

Door de groei van de rol van de toeleverancier is er een behoefte ontstaan naar Supplier Releationship Management, oftewel SRM.

Het doel van SRM is helder: bij contacten met toeleveranciers streven naar de beste mix van prijs, kwaliteit, samenwerkingsniveau en leverbetrouwbaarheid. Daarnaast zal SRM ondersteuning moeten bieden aan het betrekken van de Strategische Inkoper en Toeleverancier bij het ontwerpproces.

Om deze doelen te kunnen bereiken dient SRM de volgende functies te ondersteunen:

  • In een vroeg stadium inzage in Preferred Suppliers voor het desbetreffende onderdeel
  • Verzoek om informatie (RFX) naar alle Preferred Suppliers met daarbij een gedetailleerd kostenmodel.
  • Het onderhandelen met de toeleveranciers via het Internet
  • Spend-analysis: Wat wordt er gekocht bij wie en wat zijn de prestaties van de desbetreffende toeleverancier.
  • Gegevensuitwisseling met de toeleveranciers
  • Integratie van de toeleverancier met het ontwerpproces voor Collaborative Product Development

 

 

Het is het natuurlijk niet zinvol dit te doen voor alle onderdelen.
In 1983 is er een inkoop portfoliobenadering voor het classificeren en managen van in te kopen artikelen opgezet door Kraljic.

De Kraljic-aanpak is op zich eenvoudig:

  • op basis van twee dimensies (invloed op de winst en inkooprisico) worden producten in een 2x2 matrix geplaatst (zie figuur)
  • voor iedere categorie worden bijpassende strategische aanbevelingen verstrekt.

 kraljicmodel

 

De Kraljic-matrix hoeft natuurlijk niet uitsluitend toegepast te worden voor inkooponderdelen. Ik zou de release- en change-procedures direct willen koppelen aan de Kraljic matrix. (Een releaseprocedure voor een Routine Product  is eenvoudiger dan die voor een Strategisch Product)

Door het gebruik van de Kraljic-Matrix en het koppelen van de Preferred Suppliers aan de Commodity Code van een Product, kan men al in een vroeg stadium de risico's inschatten en kunnen er tijdig stappen worden ondernomen. 

De vraag of SRM nu thuis hoort binnen ERP of PLM is natuurlijk afhankelijk van het type bedrijf. Maar ik denk dat indien er op welke manier engineering plaats vind en men al vroeg inzage wil hebben in de kostprijs van een product, SRM toch duidelijk binnen PLM moet worden toegepast.

PLM Leveranciers als Siemens PLM, Oracle Agile, PTC en anderen bieden dan ook al sinds een tijdje volledige functionaliteit aan op het gebied van SRM binnen hun PLM oplossing.

Dit bewijst temeer dat PLM niet uitsluitend een tool is binnen de Engineeringafdeling, maar in veel gevallen bedrijfsbreed moet worden ingezet.

PLMConsult

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Hoofdcategorie: ROOT