image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

EBOM, MBOM, maar hoe zit het met mijn Tools?

Indien er gesproken wordt binnen PLM over BOM, wordt vaak het verschil tussen een Engineering- en een Manufacturing BOM weergegeven.

Een naar mijn mening belangrijke BOM wordt vaak vergeten:

TOOL-BOM

Een product welke wordt ontworpen zal ook geproduceerd moeten worden.
Om dit te kunnen doen wordt er in de productie gebruik gemaakt van:
* Opspangereedschappen
* Mallen
* etc.

Daarnaast is het van belang aan te geven voor welk WorkCenter (b.v. Machine) deze mallen/opspangereedschappen gebruikt moeten worden om het product te kunnen produceren.

Om dit op te kunnen lossen wordt er in veel gevallen gebruik gemaakt van een z.g.h. BOP (Bill Off Process). Dit is een structuur bestaande uit Processen en Operations welke weer gekoppeld zijn aan het te produceren Item, het WorkCenter, de te gebruiken gereedschappen en de Instructies voor de mensen op de shopfloor.

 

bop

Figuur 1 Datamodel BOP (Source: Step)

Nu zal voor veel bedrijven dit datamodel te ver gaan, omdat de BOP (Routings) al in ERP worden aangemaakt en beheerd.

Door PLMConsult is in opdracht van een klant van haar, het datamodel vereenvoudigd, zodat het dichter bij de eindgebruiker staat. Deze oplossing is in eerste instantie gebaseerd op het PLM Systeem Agile e6, maar kan eventueel ook voor andere systemen worden toegepast.

Hierbij wordt er een relatie gelegd tussen het Item en het WorkCenter door gebruik te maken van een Tool. Aan het Tool kan alle Productie gerelateerde informatie worden gehangen, zoals documenten met de instructies voor de Shopfloor. Aangezien een Tool een specifiek ItemType is kan de Tool BOM worden gegenereerd vanuit het 3D CAD Systeem. Door gebruik te maken van een specifiek Attribuut op het WorkCenter kunnen meerdere plants worden ondersteund.

 

toolbox

Bij wijzigen van het Product kan gelijktijdig bekeken worden welke consequenties dit heeft voor de productie. Vanuit het Product kan direct worden bekeken op welke WorkCenters dit product geproduceerd wordt en welke NC-Files en Gereedschappen eventueel aangepast moeten worden. Vanuit een ECO kan Manufacturing Engineering meteen worden aangestuurd.

Dit voorbeeld geeft duidelijk weer dat PDM/PLM niet uitsluitend binnen Engineering toegepast hoeft te worden.

Menk Slot

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Hoofdcategorie: ROOT