image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

De invloed van PLM op de uitdagingen voor uw Organisatie Deel II

Dit is deel II van een serie van 3. Hou deze Site in de gaten voor het vervolg.

 

Globalisering

Vanwege de uitdaging dat producten goedkoper en sneller op de markt moeten komen, worden bedrijven vaak gedwongen gebruik te maken van zogeheten virtuele teams bestaande uit mensen van verschillende disciplines en van verschillende bedrijven. Daarbij komt ook nog dat deze virtuele teams verspreid kunnen zijn over de wereld.  Bedrijven moeten zich steeds vaker afvragen waar er goedkoper en sneller ontwikkeld en geproduceerd kan worden. Als het beheren van het ontwerpproces al een uitdaging was, wordt het er niet eenvoudiger op wanneer een bedrijf Global Product Development gaat doorvoeren. Global Product Development levert aanzienlijke kostenbesparing op, maar zorgt tevens voor nieuwe uitdagingen op het gebied van communicatie, controle en samenwerking. Het vergroot de al bestaande problemen zoals de bescherming van de Intellectuele eigendommen.

 

Drivers om over te gaan op Global Product Development zijn:

 • Kostendruk
 • Wereldwijde concurrentie
 • Wereldwijde verkoop van producten
 • Noodzakelijke groei van de omzet
 • De markt dwingt tot meer innovatie
 • Producten moeten sneller tot winst komen
 • Tekort aan ervaren engineers.

afbeelding4

Andere redenen om over te gaan op Global Product Development zijn:

 • Locale Marktkennis – Het ontwerpen van een succesvol product vereist vaak kennis over het specifieke marktgebied. Locale resources begrijpen vaak beter hoe een product wordt ontvangen door de klanten. Daarnaast begrijpen zij de locale wetgevingen en regels waaraan een product moet voldoen veel beter.
 • Het “following the sun”principe – Om de doorlooptijd te kunnen verkorten is het vaak noodzakelijk in verschillende tijdzones te werken. Hierdoor is het mogelijk 24 uur per dag aan een ontwerp te werken.
 • Specifieke Skills – Er kunnen in een bepaald land specifieke skills aanwezig zijn welke noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van een product.
 • Werkvoorziening op de locale markt – Om de producten te kunnen verkopen in bepaalde marktgebieden is het noodzakelijk fysiek aanwezig te zijn in het desbetreffende land. Dit kan vanwege regels in de wetgeving of vanwege politieke redenen.

 

Het doel is de juiste informatie op de juiste plaats beschikbaar te stellen. PLM slaat de data op in een enkele data repository. Dit kan een enkele database zijn of worden verdeeld over meerdere databases. Bij dit laatste zorgt het PLM Systeem ervoor dat de data wordt verdeeld over de databases door middel van configureerbare Business Rules. Ook is het van belang dat de Files (CAD, View Files etc.) worden gedistribueerd over de diverse locaties. Dit is van groot belang indien de virtuele teams samenwerken over een grote afstand en de beschikbare netwerken niet voldoende performance bieden. De bescherming van de Intellectuele eigendommen kan worden geregeld door het instellen van gebruikersrechten afhankelijk van Project of organisatie.

 

Global Ontwikkelteams kunnen worden geïntegreerd door het gebruik van digitale design reviews, zodat er bespaard kan worden op reiskosten en er geen kostbare tijd verloren gaat. Er kan gebruik gemaakt worden van real-time visuele hulpmiddelen zodat de communicatie over complexe issues tussen de teams kan worden vereenvoudigd. Dit elimineert fouten welke kunnen resulteren in kostbare wijzigingen.

afbeelding5

Community Collaboration. Bron: Siemens

Bij het toepassen van Global Product Development is het van groot belang dat een ieder binnen het Virtuele Team direct wordt geïnformeerd bij een wijziging. Om dit te realiseren wordt er binnen een PLM systeem gebruik gemaakt van de Workflow Module.  Hiermee wordt met behulp van mails een ieder geïnformeerd over een wijziging en welke activiteiten zij moeten uitvoeren. Momenteel zijn er een aantal standaards ontwikkeld voor het definiëren van deze zo genaamde Change Management Processen, waaronder:

 • CMII
 • ISO 10303-214

 

Eventuele partners kunnen geïntegreerd worden in deze processen door ze bijvoorbeeld gecontroleerd toegang te geven tot het PLM systeem.

 

EuroStep (www.eurostep.com) heeft in samenspraak met Volvo Aero en haar partners een systeem opgezet, waarbij er een integratie is gemaakt tussen de diverse PLM Systemen op basis van een z.g.h. Collaboration Hub. Deze Collaboration Hub maakt het mogelijk de interne processen en Tools binnen Volvo Aero onafhankelijk te maken van de samenwerkingspartner. Uitsluitend de noodzakelijke PLM informatie wordt op een beveiligde manier uitgewisseld met de desbetreffende partner. Door deze informatie beschikbaar te stellen m.b.v. standaard interfaces, kunnen de partners gemakkelijk toegang krijgen tot de informatie en hun eigen PLM Systeem integreren met de  Collaboration Hub.

afbeelding6

Informatie en Proces uitwisseling tussen Volvo Aero en haar Partners. Bron: Eurostep

De rol van de toeleverancier

Bedrijven gaan er steeds meer toe over producten volledig uit te besteden. Er wordt gekeken wat de toegevoegde waarde is en in hoeverre een toeleverancier het product goedkoper kan produceren. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het produceren, maar tevens voor het ontwerpen. (zie globalisering). Ook wordt er per productgroep gekeken naar het aantal toeleveranciers. Was het in het verleden zo dat er gebruik werd gemaakt van diverse toeleveranciers, nu beperkt men het aantal leveranciers en gaat een nauwere samenwerking met hen aan.

afbeelding7

Dit betekend dat er tijdens het ontwerp al rekening gehouden moet worden met de Preferred Supplier en zoals hiervoor beschreven deze meer geïntegreerd moet worden in de bestaande processen. PLM Systemen bieden de mogelijkheid al in een vroeg stadium de Preferred Suppliers aan te geven. Hierbij kan rekening worden gehouden met de deskundigheid, kennis van de markt en de beschikbare middelen van de Preferred Supplier. Vanuit het PLM systeem kan een Request For Proposal (RFP) worden gegenereerd, welke naar de desbetreffende Preferred Suppliers wordt gestuurd. Deze kan middels een Webtoegang tot het systeem de informatie direct invoeren. Dit heeft als voordeel dat er in een vroeg stadium inzage is in de kosten van een product.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Hoofdcategorie: ROOT