image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

Wat wordt de toekomst van PLM?

Het is natuurlijk altijd moeilijk om in de toekomst te kijken, maar bepaalde trends kunnen wellicht wel worden aangegeven.

Maar voordat we kijken naar de toekomst even een kort overzicht van het verleden. PLM is ontstaan in de jaren 80 en stond toen nog bekend als EDB (Engineering Database)

Het is ontstaan omdat er behoefte bestond aan het beheren van de CAD Documenten en dan nog specifiek gericht op MCAD. Van daaruit bestond de behoefte dit uit te breiden met Item Data. Koppelingen met ERP werden vanaf dit moment ook relevant.

Vanaf 2000 is zo’n beetje de term PLM ontstaan. Het kenmerkende hiervan is dat het niet meer alleen op engineering gericht is, maar dat de functionaliteit zich uitbreidt naar Manufacturing, SupplierManagement en Services. Hierbij is de functionaliteit verschoven van meer het beheren van data naar het beheren van processen. Ook wordt er vanaf dit moment naar gestreefd meer en meer uit te gaan van standaard functionaliteit in plaats van het z.g.h. customizen van het systeem.

De trends die momenteel gaande zijn, zijn sterk gericht op het vereenvoudigen van het implementeren van het systeem en de manier waarop de gebruiker naar de data kijkt.

In het verleden werd de data vaak gepresenteerd in tabellen. Aangezien CAD Gebruikers gewend waren aan grafische informatie is er vanuit de PLM Systemen steeds meer grafische informatie toegevoegd. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • toevoegen van bitmaps aan Items/documents
  • het grafisch presenteren van structuren

Dit soort  grafische informatie wordt meer en meer onder de aandacht gebracht door Smart-Phones als de  I-Phone  van Apple.

Als je bekijkt wat op dit moment de situatie is denk ik dat Siemens PLM met zijn HD-PLM een duidelijke trendsetter is.

Een sterk concurrerende en globale markt heeft de druk om met innovatieve en kwalitatieve producten op de markt te komen, alleen maar vergroot. Dit vraagt om vele cruciale beslissingen die gemaakt moeten worden door verschillende betrokkenen uit alle disciplines tijdens de volledige levenscyclus van het product. De kwaliteit van deze beslissingen en de snelheid waarmee die gemaakt worden kunnen een grote impact hebben op het succes van een product. Iedere beslissing zal gebaseerd zijn op een constant groeiend universum van digitale data, in verschillende formats en afkomstig uit verschillende bronnen. De uitdaging is om deze gegevens beschikbaar te maken voor alle betrokkenen tijdens de levenscyclus van het product.

De HD-PLM technologie is een nieuwe benadering op het beslissingsproces, doordat gebruikers zorgvuldig alle alternatieven kunnen afwegen. HD-PLM maakt alle informatie inzichtelijk door het op een intuïtieve manier te visualiseren en het geeft de mogelijkheid om eenvoudig meer gedetailleerde informatie te vinden vanuit de verschillende disciplines.

De HD-PLM techniek is ontworpen om grote hoeveelheden, vaak geografisch verspreide, en verschillende soorten data om te zetten in overzichtelijke kennis, dankzij een geïntegreerde oplossing binnen de volledige suite van de enterprise applicaties van Siemens PLM Software. Om dit te bewerkstelligen is HD-PLM gebaseerd op vier principes:

1. PERSONALISEREN – De gebruikersrol wordt gepersonaliseerd, doordat het systeem herkent wie de gebruiker is en alleen de informatie laat zien die de specifieke gebruiker nodig heeft. Bijvoorbeeld: HD-PLM zal een gebruiker niet alleen herkennen als een CAD operator, maar ook specifiek als powertrain engineer of aerodynamisch ontwerper. De werkomgeving wordt aangepast aan de functie en taakomschrijving van deze gebruiker.

2. ASSISTEREN – Proactief ondersteunen van de gebruiker bij het maken van beslissingen. Bruikbare informatie wordt verzameld en geanalyseerd. Daarnaast wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van naderende deadlines en worden partijen voorgesteld die betrokken kunnen worden in het beslissingsproces.

3. VERDUIDELIJKEN – Het begrip van de gebruiker wordt verduidelijkt door relevante en vergelijkbare kennis uit andere disciplines en bronnen visueel aan te bieden.

4. VALIDEREN – Aan de hand van vergelijkingen met best practices kunnen beslissingen van de gebruiker gevalideerd worden of er worden alternatieve mogelijkheden voorgesteld.

Alle informatie die HD-PLM verzamelt en omzet in bruikbare kennis is, ongeacht waar de gebruiker zich bevindt, binnen handbereik door de ondersteuning van diverse apparaten, zoals smartphones en tablet computers.

 

 

Hierboven staat een voorbeeld weergegeven van HD-PLM. In dit voorbeeld worden de parts weergegeven in een assembly op basis van de resultaten uit een planning.

Afhankelijk van de gebruiker en de rol van de gebruiker om een overzicht te krijgen van:

  • alle parts met een bepaalde status (bv nog niet vrijgegeven)
  • parts welke een behoorlijke  invloed hebben op de totale kostprijs
  • parts die binnen een bepaalde periode toe zijn aan onderhoud
  • een overzicht van bepaalde slijtdelen
  • etc.

Een leuke blog hiervan is te vinden onder:

Can Siemens Make PLM Fun with HD-PLM?

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de visie van Siemens op de lange termijn is een interessant filmpje te zien op youtube.

http://www.youtube.com/watch?v=rkNxYvyQ7VE

 

Conclusie:

de conclusie die ik trek is dat er door de PLM Leveranciers sterk gewerkt gaat worden aan het vereenvoudigen en versnellen  van de implementatie  van een PLM systeem en dat de manier waarop de gebruiker naar de verschillende data kijkt sterk zal veranderen.

Ik ben natuurlijk zeer benieuwd naar de mening van de lezers van deze blog.

PLMConsult

 

Menk Slot

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Hoofdcategorie: ROOT