image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

Het belang van PLM Mobility!

Sinds Siemens PLM met Teamcenter Mobility is gestart zijn er steeds meer PLM Leveranciers die hun PLM applicatie op I-Pad en gelijksoortige apparatuur aanbieden.

 

De vraag is eigenlijk: is dit in het belang van de eindgebruiker of is dit weer zo’n gadget die ontwikkeld is maar nooit wordt gebruikt?

Ik zal trachten in deze Blog hier een antwoord op te geven en hoop ook dat de lezers van deze blog hierop willen reageren.

Alvorens ik hierop in zal gaan, wil ik eerst even terug naar een stuk historie, welke begint bij PDM. PDM werd/wordt vaak ingezet voor het beheren van CAD Data. Door het toepassen van 3D CAD is de eindgebruiker tot de ontdekking gekomen dat hij de complexe structuren van het 3D CAD Systeem niet meer zonder een systeem kan beheren/managen. Dat betekend dat PDM in hoofdzaak wordt gebruikt binnen de Engineeringsafdeling. Door het gebruik van zware 3D CAD applicaties wordt hier altijd al gebruik gemaakt van krachtige werkstations. Hierdoor is de behoefte aan PLM Mobility (bijna) niet aanwezig.

PLM echter wordt binnen meerdere disciplines toegepast in een Organisatie (of juist daar buiten), waaronder:

  • Sales
  • Productie/Assembly
  • Assembly
  • Services

 

 

Sales

De verkoper wil de klant graag overtuigen door hem alvast zijn (toekomstige) product te laten zien, of een aantal gelijksoortige producten. Dit werkt natuurlijk het eenvoudigst wanneer de verkoper een 3D model kan tonen, zodat de klant het product van alle kanten kan bekijken. Ook kan hij op deze manier de klant allerlei simulaties laten zien. Dit is natuurlijk data welke volledig beschikbaar is binnen het PLM Systeem van de organisatie. Maar de vraag is of de verkoper toegang heeft tot het PLM Systeem van de organisatie en in vele gevallen kan hij geen verbinding leggen met het bedrijfsnetwerk om de eenvoudige redenen dat hij geen toegang heeft tot het internet of de verbinding zo traag is dat het teveel tijd kost de data te downloaden. Hier speelt PLM Mobility natuurlijk een belangrijke rol. De voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat hij in dit geval ook offline moet kunnen werken. Wel dient hij van tevoren de data die hij denkt nodig te hebben te synchroniseren met zijn I-Pad. Hiervoor dient hij natuurlijk wel een verbinding te kunnen leggen met het PLM systeem. Dit kan hij doen voordat hij vertrekt nar de klant of op momenten dat de tijd nodig voor het downloaden niet zo belangrijk is.

 

 

Productie/Assembly

Ik heb de laatste paar jaren het genoegen gehad een aantal projecten uit te voeren bij klanten die betrekking hadden op Productie en Assembly. Hierbij moet men denken aan het beheren van Opspanmiddelen en Mallen, maar ook aan Shopfloor documentatie. Voor 1 project was het zelfs van belang de FAT (Fabrication Acceptance Test)  in te vullen in het PLM systeem voordat de machine naar de klant werd verstuurd. De FAT is een Kwaliteitscertificaat die aangeeft op welke punten een machine moet worden gecontroleerd.

Het probleem waar je onmiddellijk tegen aanloopt bij het toepassen van PLM binnen Productie/Assembly is de beschikbaarheid  van PC’s op de shopfloor. Door het gebruik van een I-Pad is het makkelijker de informatie te krijgen waar je het nodig hebt. De monteur kan met een I-Pad in z’n hand ter plekke de machine controleren. Ook heeft hij onmiddellijk toegang tot allerlei vormen van informatie die hem ondersteunen bij het uitvoeren van z’n werk. Hierbij kun je denken aan Exploded Views voor de montage of Opspaninstructies voor de Productie.

Voor zowel Productie als Assembly lijkt het mij minder van belang dat er ook Offline toegang moet zijn. Wel is van belang dat er mogelijkheden moeten zijn de data te cachen.  Dit i.v.m. performance issues.

 

Services

Als laatste wil ik natuurlijk de serviceafdeling behandelen. Zij zitten altijd bij klanten en dan ook nog op locaties waar geen internet beschikbaar is. Toch hebben zij behoefte aan allerlei data welke uit het PLM Systeem komt:

  • Hoe moet ik iets monteren?
  • Welke onderdelen moet ik vervangen tijdens een preventief onderhoudsbeurt?
  • Welke versie van Firmware (Software i.c.m. Elektronica) draait er op deze machine?
  • Wat is de nieuwste versie van de Firmware?

Daarnaast moeten ze tevens Problem reports kunnen maken in het PLM systeem. Dit laatste voor het aansturen van eventuele  Engineering Changes voor de desbetreffende machine.

Hier is het dus van belang dat de servicemedewerker ook Offline toegang heeft tot de PLM Data en sterker nog dat hij ook data kan toevoegen, welke automatisch wordt gesynchroniseerd op het moment dat hij is aangesloten op het Online PLM systeem.

Conclusie

PLM Mobility is niet uitsluitend een kwestie van toegang krijgen op een I-Pad tot de PLM Database middels een Webbrowser, maar veel belangrijker is dat de gebruiker tevens Offline toegang heeft. Dus let goed op wat uw PLM Leverancier bedoeld op het moment hij zegt dat zijn applicatie beschikbaar is op een I-Pad

11-9-2011

PLMConsult

Menk Slot

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Hoofdcategorie: ROOT