image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

Teamcenter en hoe om te gaan met de Intellectuele eigendom (IE) binnen de Supply Chain.

Als we kijken naar de definitie van PLM volgens Prof. Martin Eigner, dan wordt er vaak gesproken over de as Product Lifecycle en de as Domain. Over de derde as, de Supply Chain, wordt minder vaak gesproken.

 

Steeds vaker komt het voor dat bedrijven gaan samenwerken op het gebied van engineering. Hierbij dient dan gebruik te worden gemaakt van dezelfde data en moeten de processen op elkaar worden aangesloten.

Om dit te kunnen realiseren is het meest eenvoudige gebruik te maken van één en dezelfde Teamcenter database. Hiermee kan worden voorkomen dat er allerlei integraties moeten worden gemaakt tussen diverse PLM Systemen en dan heb ik het alleen nog maar over de data. Hoe ga je de processen in dat geval op elkaar aansluiten.

Dus de voorkeur is werken vanuit 1 Teamcenter database. Toch lopen wij daar tegen een probleem aan. Wij willen namelijk onze partners geen toegang geven tot alle informatie in de database. Het kan namelijk zo zijn dat we voor bepaalde projecten met elkaar kunnen concurreren. Hoe kunnen we  regelen dat onze partners toegang krijgen tot bepaalde data en wel die data van het project waarop er wordt samengewerkt.

Met andere woorden: hoe kunnen wij het IE regelen binnen het samenwerkingsverband.

De definitie van Intellectuele eigendom  volgens wikipedia is:

Intellectuele eigendom (IE) is een verzamelnaam voor een aantal rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten. Onder intellectuele-eigendomsrechten worden de quasi-exclusieve rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan. Tot de intellectuele-eigendomsrechten behoren sterk uiteenlopende rechten als het auteursrecht,naburige rechten, het portretrecht, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht, het kwekersrecht en het chipsrecht.

Teamcenter kent daarvoor een applicatie Project and Program. Dit voorziet in een mechanisme voor het organiseren van de data en het implementeren van de toegangsrechten  gebaseerd op project of program lidmaatschap.

 

Hoe ziet dit er nu in de praktijk uit:

  • Een Project/Program administrator definieert een project en kent daar de leden aan toe.
  • Binnen een project kunnen dan de toegangsregels worden gedefinieerd op basis van een rol die iemand heeft binnen het project.

 

 

Definitie van een project/program met daarbij de geselecteerde leden van dit project.

 

De toegangsregels zoals die gelden binnen het project.

Alle data welke is toegekend aan een project/program krijgen hierdoor de aan het project toegekende toegangsrechten.
In het meeste simpele geval worden er alleen maar lees rechten toegekend aan de data gekoppeld aan het project waar een gebruiker lid van is.
Andere data krijgt deze gebruiker niet eens te zien.

 

Toegangsregel: Alle data toegekend aan een project kunnen uitsluitend worden gezien door de leden van dit project.

Hoe wordt nu de data gekoppeld aan een project/program?
Zodra een gebruiker inlogt op het systeem kan hij alle actuele settings zien, waaronder het actuele project waaraan hij momenteel werkt.

 

Alle data die hij op dit moment creëert wordt automatisch toegekend aan dit project. En daarmee worden dus tevens de toegangsregels toegekend.

Indien de gebruiker de rechten heeft kan hij ook handmatig data toekennen aan een project en natuurlijk verwijderen.

Indien de gebruiker aan meerdere projecten werkt, kan hij switchen van project.

Natuurlijk kan de data ook aan meerdere projecten gekoppeld zijn.
Gelukkig kent Teamcenter ook een aantal Utilities, waarmee het mogelijk is complete BOM's toe te kennen aan een project.

Dit is weer een voorbeeld van de mogelijkheden die Teamcenter biedt ter ondersteuning van de Supply Chain en dat PLM meer is dan alleen maar het beheren van de lokale CAD Data.

Krijg jullie reacties hierop en voor vragen kun je mij natuurlijk ook altijd een email sturen.

PLMConsult
Menk Slot
14-03-2013

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Hoofdcategorie: ROOT