image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

Vision

Vision

Tegenwoordig worden bedrijven beïnvloed door haar omgeving, de leveranciers, de partners, de concurrentie, regionale overheden en klanten. Het bedrijf is een verzameling van mensen en middelen die een gezamenlijke bedrijfsdoelstelling nastreeft. Om deze doelstellingen te realiseren worden processen en functies uitgevoerd. Voorbeelden zijn marketing, engineering, manufacturing en logistiek. De processen en functies worden ondersteund door applicaties, denk hierbij aan PDM, SCM, ERP, CRM en CAD. Applicaties registreren en beheren data. En de data wordt beschikbaar gesteld aan de eindgebruiker middels de infrastructuur.

breakdown

De omgeving van een onderneming dwingt de ondernemer stappen te ondernemen op basis van een aantal change drivers, zoals:

 • De toename van outsourcing en uitbesteding;
 • De mobiliteit op de arbeidsmarkt;
 • Een wijzigende wetgeving;
 • De globalisering van de markt;
 • De toenemende behoefte van de consument;
 • Het gevaar van claims.

Allemaal aspecten waarop ingespeeld dient te worden zonder dat er invloed op kan worden uitgeoefend (reactief)
Op bedrijfsniveau kunnen "verdamping" van kennis, gebrek aan instroom van personeel, een beperking van nieuwbouw of soortgelijke aspecten een aanleiding voor transformatie vormen. Bedrijven worden vaker geconfronteerd met een aantal business issue, zoals:

 • Verkorting van de doorlooptijd;
 • Terugdringen van de voorraden;
 • Toename van de kwaliteitsincidenten en claims;
 • Sterke toename van de hoeveelheid productinformatie;
 • Complexere producten bestaande uit:
  o Mechanische delen
  o Electronica
  o Kunststof
  o Software
 • Collaborative engineering binnen de keten;
 • Gegevensuitwisseling met (manufacturing) contractors.

Door de complexere producten worden bedrijven gedwongen samen te werken met partners, die van bepaalde toepassingen wel de know-how in huis hebben. Deze partners kunnen zich aan de andere kant van de wereld bevinden, zodat de behoefte bestaat aan communicatie mogelijkheden en het uitwisselen van gegevens.

Kort samengevat wordt de onderneming gedwongen sneller te leveren, met een hogere kwaliteit en dit alles tegen een lagere kostprijs. Aangezien 80% van de kostprijs wordt bepaald binnen de engineeringafdeling zal het engineeringproces verder geoptimaliseerd moeten worden. Daarnaast zal de engineeringafdeling moeten samenwerken niet uitsluitend met ander afdelingen maar tevens met mensen van andere bedrijven.
Allemaal redenen te investeren in Product Life Cycle Management (PLM)

De definitie die we aan PLM geven is de volgende:
" PLM is an enabler for in- and external collaboration, for improving efficiency and effectivity by structuring product and tooling information, and supporting business processes in the supply chain of your product during its whole lifecycle. "

PLM is dus het medium dat zorg draagt voor het registreren, distribueren en beheren van alle product-, proces-, project- en productiemiddeleninformatie. Informatie dat ontstaat en gebruikt wordt in alle fases van de levenscyclus van het product. Het bevat o.a. marketing-, sales-, research-, design-, manufacturing-, in- en verkoop-, logistieke- en onderhoudsinformatie. Maar ook financiële- en administratief ondersteunende informatie kan worden beheerd.

Bekijk ook Mijn CV

 

Hoofdcategorie: Bedrijf